Uitnodiging ledenvergadering 22 november

17/11/2016 - we hopen u te zien op 22 november aanstaande, om 20.00 uur bij Plein 7 voor de ledenvergadering.

Beste leden van de BBW,

Afgelopen september is op het Kerkplein het 10-jarig bestaan van het Kerkplein gevierd. Het plein was gevuld met ballonnen, een prachtige markt en er werden soesjes uitgedeeld aan bezoekers. Zouden de oprichters van de BBW zich hebben kunnen voorstellen hoe het er in 2016 uit zou zien?

In het najaar van 1992 is door drie betrokken binnenstadbewoners (Brummelkamp, Hettinga en Van Dam) het initiatief genomen tot oprichting van een belangenvereniging, voorafgaand aan de plannen van vernieuwing van de binnenstad. Zij vreesden voor een onevenwichtige verhouding tussen belangen van de Gemeente, ondernemers en bewoners en zochten naar het mandaat van hun medebewoners om de binnenstad te vertegenwoordigen (Woerdense Courant, 1992).

De huidige BBW heeft niet te maken met grootschalige vernieuwingsplannen maar wordt door  de Gemeente Woerden regelmatig gevraagd deel te nemen aan allerlei commissies en klankbordgroepen, van verkeersvisie tot herinrichting van de begraafplaatsen en het evenementenbeleid. Dat doen we ook in rol van Wijkplatform Binnenstad.

De afgelopen periode is het bestuur van de BBW minder zichtbaar geweest voor de leden. Al eind 2015 hebben wij aangegeven op zoek te zijn naar meer bestuursleden. We merken dat het animo voor bestuurslidmaatschap niet groot is. Dat heeft mogelijk te maken met dat het wel goed gaat in de binnenstad, een voorzichtige aanname. Een grootschalige vernieuwing is niet aan de orde. Daarnaast weten bewoners ook (gelukkig) zelf de Gemeente te vinden als er iets niet goed gaat. 

Als bestuur zien we echter ook dat het zijn van een vereniging verplichtingen meebrengt, die afleiden van het doel: het bijdragen aan een leefbare binnenstad. Wij stellen daarom voor om de Vereniging BBW op te heffen en met aanwezigen te inventariseren hoe een Wijkplatform eruit zou kunnen zien.

Al eerder hebben leden de wens uitgesproken voor meer sociale activiteiten, zoals het sluimerende idee voor een mozaïekbank waaraan we gezamenlijk kunnen werken. Maar ook andere ideeën op het terrein van een leefbare binnenstad zijn welkom. Op 22 november zullen we een aantal suggesties presenteren. Een deel van de huidige bestuursleden van de BBW wil andere activiteiten gaan doen, maar alle bestuursleden zijn bereid hun kennis, netwerk en informatie over te dragen aan hen die geïnteresseerd zijn om actief te zijn in een nieuw wijkplatform.

Ik hoop u te zien op 22 november aanstaande, om 20.00 uur bij Plein 7 voor de ledenvergadering.

U kunt uw aanwezigheid doorgeven via info@binnenstadwoerden.nl, graag vóór 18 november. Ook als u vragen heeft over dit bericht kunt u ons bereiken via dit mailadres.

Hopelijk tot de 22e!

Met vriendelijke groet

Alie Horden

Delen:


Actueel nieuws | Nieuwsarchief