Rijnstraat: shared space en autoluw

08/04/2015 - De Rijnstraat krijgt een shared space verkeersmodel. Ontmoeting en eigen verantwoordelijkheid staan centraal in dit model, in plaats van verboden en obstakels. Dit houdt in dat de gehele beschikbare ruimte in de Rijnstraat wordt gedeeld met alle gebruikers.

Uitgangspunt is daarbij dat verkeersdeelnemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Er zijn bijvoorbeeld geen aparte stoepen voor voetgangers of stroken voor fietsers. Meer aandacht voor cultuurhistorie en meer ruimte voor contact en ontmoeting dragen er aan bij dat de Rijnstraat aantrekkelijk wordt. 

Autoluw

De Rijnstraat wordt autoluw, wat betekent dat autoverkeer ontmoedigd wordt in de Rijnstraat.

Artist impression van de nieuwe Rijnstraat in WoerdenArtist impression van de nieuwe Rijnstraat

Werkzaamheden

Eind juni wordt gestart met de werkzaamheden in de Rijnstraat. Er wordt onder andere een technische ruimte en een goot aangebracht. Verder wordt de Rijnstraat opgebroken en opnieuw bestraat. Deze werkzaamheden kunnen voor sommige binnenstadbewoners overlast met zich meebrengen.

Planning van de werkzaamheden (onder voorbehoud)

  • Rijnstraat vanaf de Wagenstraat tot en met Kerkstraat / Kruisstraat: week 27 t/m 32
  • Rijnstraat vanaf de Kerkstraat / Kruisstraat tot Meulmansweg: week 33 t/m 38

Bron: Gemeente Woerden

Delen:


Actueel nieuws | Nieuwsarchief