Nieuwsbrief

05/01/2016 - Nieuwsbrief Belangenvereniging Binnenstadbewoners Woerden
Winter 2015-2016

2016: Een nieuwe kans?
Beste Binnenstadbewoners,


Een nieuw jaar staat alweer voor de deur. Het afgelopen BBWjaar is actief begonnen met de inspirerende bewonersbijeenkomst over de binnenstad in het voorjaar. Daarbij zijn een aantal speerpunten benoemd op het terrein van Parkeren en Verkeer, Inrichting van de Binnenstad (méér fleur en groen) en afspraken gemaakt over het verstevigen van de sociale cohesie in de binnenstad: méér samen doen in een levendige binnenstad en binnenstadbewoners in beeld brengen door bijvoorbeeld fotoproject en interviews.

Op 27 april organiseerden wij voor de tweede maal de bakwedstrijd Heel Woerden Bakt! ter gelegenheid van Koningsdag. Er waren minder deelnemers dan vorig jaar maar vooral de producten van de jeugd waren weer omte smullen!

Uiteraard waren wij ook aanwezig bij de inspraakavonden en discussiebijeenkomsten over de herinrichting van de Rijnstraat en deden wij uiteindelijk op 12 september mee met de flashmob bij de opening van de vernieuwde Rijnstraat. Verderop in deze Nieuwsbrief wordt u gevraagd uw mening en ervaringen te delen over de nieuwe inrichting. In het kader van de wens om méér samen te doen is het idee voor een Social Sofa dit jaar nader uitgewerkt en inmiddels zijn contacten gelegd met een organisatie die ons daarbij kan ondersteunen. In 2016 zullen de activiteiten om gezamenlijk zo’n mooie mozaïekbank te creëren zeker starten.
De afgelopen maanden heeft u helaas minder gehoord en gezien van de BBW. Dit wordt veroorzaakt door de al geruime tijd bestaande onderbezetting van het bestuur. Het lukt de huidige 4 bestuursleden niet om, naast hun dagelijkse full time banen,
voldoende tijd vrij te maken voor de BBW.

 

 

Delen:


Actueel nieuws | Nieuwsarchief