De BBW

De Belangenvereniging Binnenstadbewoners Woerden zet zich in voor de bewoners van de binnenstad en hun behoefte aan een prettige en veilige woonomgeving.

Het bestuur van de BBW vergadert eens per kwartaal over verbeterpunten van het woongenot in de binnenstad. Daarnaast vindt jaarlijks de algemene ledenvergadering plaats over het welbevinden van de binnenstadbewoners. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Lid worden

U kunt lid worden van de BBW als u in de binnenstad woont of winkelier bent in de binnenstad. Hoe meer leden, hoe meer de stem van de binnenstadbewoners serieus wordt genomen. Het lidmaatschap van de BBW kost € 4,- per jaar.

Wilt u lid worden van de BBW? Stuur dan een e-mail naar: bbw@binnenstadwoerden.nl

Het bestuur van de BBW

Het bestuur van de BBW

Mevrouw Alie Horden, voorzitter
Jan de Bakkerstraat 14a
3441 EE Woerden

Mevrouw Saskia Timmer, secretaris
Kruitorenweg 16
3441 AV Woerden

Mevrouw Linda van Dijk, bestuurslid
Paardensteeg 7
3441BX Woerden

Mevrouw Lucia Buijs, bestuurslid
Nassaukade 45
3441 AC Woerden
 

Mevrouw Sophie Breunesse, penningmeester
Prins Bernardlaan 15
3441 XG Woerden