Binnenstad Woerden

Anders dan in andere wijken spelen er in de binnenstad meerdere belangen: van bezoekers, ondernemers, horeca én van bewoners. De Woerdense binnenstad is een fijne plek om te wonen, maar alleen als alle binnenstadgebruikers rekening houden met elkaars belangen.

Winkels, evenementen en horeca brengen vaak een hoop mensen op de been. Enerzijds is dat de charme van het wonen in de stad. Anderzijds kan er soms sprake zijn van overlast, zoals verkeersdrukte, een tekort aan parkeergelegenheid of geluidsoverlast.

Voor de belangen van de binnenstadbewoners

De BBW zet zich in voor de belangen van de binnenstadbewoners. Door te luisteren naar de binnenstadbewoners en hen te vertegenwoordigen in het overleg met de andere binnenstadgebruikers. Samen streven we naar een bruisend stadshart waar het ook voor bewoners prettig toeven is.

Belangrijke thema's in de binnenstad

De BBW houdt zich vooral bezig met de thema’s verkeerveiligheid en evenementen.