Belangenvereniging Binnenstadbewoners Woerden

De Belangenvereniging Binnenstadbewoners Woerden zet zich in voor de bewoners van de binnenstad en hun behoefte aan een prettige en veilige woonomgeving.